Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

  • Vangt de financiele gevolgen op van een ongeval met uw wagen
  • Omvat lichamelijke letsels en alle verbonden kosten
  • Verschillende formules – meer info op kantoor 

Wat is niet verzekerd?

  • U veroorzaakt de schade met opzet
  • Ongeval door invloed van alcohol, medicijnen of drugs
  • Schade bij intrekking rijbewijs
  • Schade door deelname aan snelheids-, regelmatigheid -, behendigheidsritten of wedstrijden

Omschrijving

Een bestuurdersverzekering dien je af te sluiten voor het beschermen van uw lichamelijke schade bij een ongeval. De wettelijke ba autoverzekering beschermt tegen de oplopende kosten van lichamelijke en materiële schade die je met je motorrijtuig aan derden kan berokken. Wat ze niet dekt is uw eigen lichamelijke schade. Daarom dien je een bestuurdersverzekering af te sluiten.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Wat betekent bestuurdersverzekering?

Deze vergoedt uw lichamelijke schade als bestuurder. Zonder deze verzekering ontvangt u hiervoor geen schadevergoeding als u zelf een ongeval veroorzaakt met uw auto.

Is een bestuurdersverzekering verplicht?

Is niet verplicht. Het is een optie die je autoverzekering verder aanvult.

Is de bestuurder verzekerd?

Het is een ongevallenverzekering, ze vergoed je medische kosten, blijven invaliditeit of overlijden als je een verkeersongeval hebt. Ook als er niemand anders bij het ongeval betrokken is.

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons