Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

De verzekering betaalt de contractueel overeengekomen bedragen na een gedekt lichamelijk ongeval van de verzekerde volgens één van de gekozen forfaitaire formules.

Op kantoor meer uitleg.

Wat is niet verzekerd?

 • Ongevallen op het werk, van of naar het werk
 • Medische ongevallen 
 • Ziektes
 • Ongeval na beroepssport
 • Parachutespringen, bungeejumpen, zweefvliegen, skischansspringen
 • Besturen van vliegtuigen
 • Dronkenschap 
 • Weddenschap of uitdaging
 • Niet nakomen van voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen
 • Deelname aan vechtpartij
 • Gezamelijke daden van geweld, volksopstand, oproer, sabotage, arbeidsconflict
 • Natuurrampen
 • Nucleair risico 
 • Opzettelijke daad, zelfmoord of zelfmoordpoging

Omschrijving

Is een verzekering die een lichamelijk letsel dekt wanneer u die oploopt bij een ongeval in uw privé leven.


Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
 • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een persoonlijke ongevallenverzekering en een arbeidsongevallenverzekering?

Bij een ongeval tijdens het werk kan u als loontrekkende terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Dit enkel tijdens het werk. Daarom is er de ongevallenverzekering ook die je beschermt in de privesfeer.

Is een ongevallenverzekering verplicht?

Enkel de werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor u. De verzekering tijdens uw privé gebeuren is enkel sterk aangeraden.

Waar is een ongevallenverzekering voor?

Deze biedt dekking indien uw blijvend invalide raakt of komt te overlijden door een ongeluk. Bijvoorbeeld, wanneer u valt, wordt aangevallen of aangereden. Hier zal een vast bedrag worden uitgekeerd, dit geld kan u gebruiken om het verlies aan inkomsten op te vangen wanneer u niet kan werken.

Aanvullende verzekeringen

Meer info? Contacteer ons