Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

Je kan aan pensioensparen doen met een belastingvoordeel vanaf je 18de verjaardag tot en met 31 december van het jaar waar je 64 wordt. 

Je stort dan regelmatig een bedrag op een pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar.

 

Een pensioenspaarverzekering is een contract met een verzekeraar, waarin die belooft om je in ruil voor je stortingen een kapitaal ter beschikking te stellen bij je pensionering.

Je kan kiezen tussen verschillende soorten overeenkomsten.

  • Ofwel krijg je bovenop je stortingen, minstens recht op een vaste rente op al je stortingen. Dit bedrag kan worden aangevuld met jaarlijkse winstdeelnemingen indien de verzekeraar erin slaagt om je stortingen met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Je bent dus zeker van een minimaal rendement. Dat noemen verzekeraars een tak 21-contract.
  • Ofwel vermeldt de verzekeraar dat je op de einddatum van je contract, de opbrengst krijgt van de beleggingen. Dat noemen ze een tak 23-contract. Deze formule houdt risico’s in, want de uitkomst hangt volledig af van de evolutie van de financiële markten. Hij kan daardoor op lange termijn heel wat meer opbrengen dan een tak 21-contract, maar het kan ook heel wat minder zijn als de financiële markten tegenzitten.
  • Ofwel stelt de verzekeraar je een formule voor die tak 21 en tak 23 combineert.

Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Hoeveel mag ik sparen voor pensioen?

Welk fiscaal maximumbedrag kies je? Je fiscale maximumbedrag blijft standaard 990 euro.

Wil je een groter bedrag storten? Dan kun je expliciet kiezen voor 1.270 euro* als maximumbedrag

Kan ik na mijn 65 nog pensioensparen?

De maximum leeftijd om te sparen voor uw pensioen is 65 jaar.

Dit betekent dat u een laatste keer kan storten in het jaar dat u 64 wordt.

Bent u gestart met pensioensparen voor de leeftijd van 55, dan betaalt u op uw 60ste een eindbelasting: de anticipatieve taks.

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons