Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

Met een tijdelijke overlijdensverzekering zorgt u ervoor dat uw partner en/of uw gezin de huidige levensstandaard kan behouden wanneer u onverwachts zou overlijden. Zo keren we uw nabestaanden een door u gekozen bedrag uit wanneer u overlijdt binnen een vooraf bepaalde periode. U voorkomt zo potentiële geldzorgen wanneer uw inkomen wegvalt.

 

Het uitgekeerde kapitaal zorgt voor financiële ademruimte. Het grootste deel van de (vaste) kosten loopt ook na uw overlijden door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor kinderopvang, studiekosten, huishuur, elektriciteitsrekeningen, internet, huishoudhulp en vakanties.

 

Enkele vragen die u uzelf kunt stellen om te bepalen of een tijdelijke overlijdensverzekering voor u interessant is:

  • Kan mijn gezin na mijn overlijden de huidige levensstandaard behouden?
  • Is de toekomst van mijn kinderen veiliggesteld wanneer ik er niet meer ben?
  • Kan mijn (ex-)partner de studiekosten van mijn kinderen alleen betalen?
  • Kan mijn partner de vaste kosten, zoals onze huur en elektriciteitsrekeningen, betalen wanneer mijn inkomen wegvalt?
  • Kunnen mijn nabestaanden de successierechten betalen op mijn erfenis?

 

Als u vervroegd zou overlijden, kunnen de financiële gevolgen voor uw nabestaanden groot zijn. Een tijdelijke overlijdensverzekering biedt extra bescherming.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons