Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

  • Kosten van medische noodzakelijke hospitalisaties 

Wat is niet verzekerd?

  • Experimentele of wetenschappelijke niet-beproefde behandelingen
  • Tandheelkundige behandelingen
  • Niet medisch noodzakelijke behandelingen ( estetisch ) 
  • Kuurbehandelingen 

Omschrijving

Is een aanvullende verzekering die u en uw gezin beschermt tegen kosten van een ( onverwachte ) ziekenhuisopname. U bent in België verplicht op u aan te sluiten bij een ziekenfonds voor uw ziekteverzekering. De ziekteverzekering dekt jammer genoeg niet de volledige medische kosten waardoor die hoog kunnen oplopen. Daarom kan u best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen voor u en uw gezinsleden.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons