Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wanneer u verantwoordelijk bent voor een ongeval, verzekeren wij uw belangen en de materiële en lichamelijke schade toegebracht aan derden. Wij verzekeren tevens de schade veroorzaakt aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en inzittenden), ook als u niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

 

Rechtsbijstand

Wij waarborgen uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor uw lichamelijke schade of de stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig.

Wij verzekeren uw strafrechtelijke verdediging indien u wordt vervolgd voor een overtreding van gelijk welke verkeersregel.

Wanneer een gerechtelijke procedure zicht opdringt, kan u vrij uw advocaat kiezen.

 

Schade aan het voertuig

Wij verzekeren de schade aan het verzekerde voertuig door middel van verscheidene waarborgen waaruit u kan kiezen:

  • Glasbreuk: breken van de voor-, zij[1]en achterruiten, of die welke in het dak zijn ingebouwd.
  • Brand: schade door brand, ontploffing of kortsluiting.
  • Natuurkrachten: schade door storm, hagel, overstroming of andere natuurrampen en alle door dieren veroorzaakte schade.
  • Stoffelijke schade: schade door ongeval of vandalisme.
  • Diefstal: verdwijning of beschadiging als gevolg van (poging tot) diefstal (met inbegrip van carjacking of homejacking).

Wat is niet verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid

De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval.

De stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig.

 

Rechtsbijstand

Boetes, opdeciemen en minnelijke schikkingen.

 

Schade aan het voertuig

Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal:

  • wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
  • als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.

 

Schade die ontstaat door slijtage van het Voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Omschrijving

Een oldtimerverzekering is een speciale autoverzekering die alleen kan worden afgesloten voor auto’s die officieel als oldtimer zijn aangemeld bij de Dienst Inschrijving Voertuigen en een typische O-nummerplaat hebben. Een auto kan als oldtimer worden aangemeld als deze aan een aantal voorwaarden voldoet.

 

Oldtimerverzekeringen zijn speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat wagens die geregistreerd staan als oldtimer minder aan verzekering moeten betalen omdat deze wagens niet zo vaak gebruikt worden als normale wagens.

 

Een oldtimerverzekering is dus aan te raden voor iedereen die met een wagen ouder dan 25 jaar oud rijdt en de wagen niet als hoofdwagen gebruikt. 

 

Je kiest dus zelf of je nu voor een normale autoverzekering gaat of voor een oldtimerverzekering – maar dan is het wel even bekijken welke restricties eraan vasthangen. Zo zijn er bepaalde verzekeringsmaatschappijen waarbij je enkel op zondagen met je oldtimer kan rijden en jij je maar een maximaal aantal kilometers van je woning of de standplaats van je wagen mag bevinden.

 

Bij aankoop van je voertuig moet je voertuig ook gekeurd worden. Deze autokeuring is veel beperkter dan die van gewone voertuigen waardoor het heel wat makkelijk is om jou voertuig door de keuring te krijgen. Daarnaast zal jouw oldtimer ook een nieuw kenteken krijgen: de nummerplaat zal altijd met O starten.

 

De verzekerde waarde van je oldtimer is de werkelijke wagen van de auto. De waarde van de wagen zal dus moeten vastgesteld worden door een specialist vooraleer je een verzekering afsluit. In sommige gevallen kan je ook je aankoopbewijs voorleggen.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons