Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

U wil genieten van uw nieuwe fiets, maar vooral uw investering beschermen? Met een Fietsverzekering  krijgt u een schadevergoeding als uw fiets gestolen of beschadigd is. Krijgt u onderweg een lekke band of een platte batterij? Ook dit is verzekerd. 

 

 

Wat dekt een fietsverzekering?

Diefstal: Uw fiets wordt gestolen in de straat of in de fietsparking aan het station? In uw garage of op de fietsdrager van uw auto? 

Materiële Schade: Uw fiets is beschadigd door een val, ongeval, vandalisme of poging tot diefstal? 

Bijstand: U geniet bijstand in heel geografisch Europa (zodra u op meer dan 1 km van uw woonplaats bent). Praktisch als u met de fiets op vakantie vertrekt!

 

Voor de waarborg Diefstal is een gecertificeerd slot verplicht waarmee het mogelijk is om de fiets aan een vast bevestigingspunt vast te maken: ofwel ART 2 sterren (of meer) ofwel Sold Secure Gold/Silver. U moet de aankoopfactuur kunnen voorleggen. 

 

Vereiste documenten

  • Factuur van de fiets en het eventuele toebehoren (bagagedrager, fietsstoeltje, fietstas, fiets-GPS, fietscomputer, fietskar …)
  • Factuur van het slot

 

Uw fiets mag maximaal 1 jaar oud zijn om de Fietsverzekering te kunnen afsluiten.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons