Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

 • Brand, rook, roet, ontploffing, implosie, blikseminslag, elektriciteit
 • Schade door verandering temperatuur (niet bij vivum)
 • Schade aan het gebouw door inbraak/vandalisme
 • Aanraking
 • Arbeidsconflict, aanslag 
 • Waterschade 
 • Schade door stookolie
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Natuurrampen
 • Breken of barsten van glas
 • BA gebouw

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade door een verzekerde
 • Schade door leger, oorlog (collectieve gewelddaden)
 • Radioactiviteit
 • Schade door verschroeiing
 • Schade door milieuvervuiling
 • Schade door eigen gebrek 
 • Estethische schade
 • Gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling

Omschrijving

De brandverzekering biedt je bescherming tegen schade aan je woning en inboedel. Het woord “brandverzekering” is een beetje misleidend, daarom wordt ze soms ook woonverzekering genoemd. Een brandverzekering komt namelijk tussen voor heel wat meer dan alleen brandschade. Ook waterschade, stormschade, vandalisme, of schade door sneeuw en hagel zijn gedekt. Aanvullend dekt ze ook de burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe.

 

Een brandverzekering bestaat uit enkele standaarddekkingen. Deze dekkingen vind je in elke brandverzekering terug:

 • Schade door brand, explosie of implosie
 • Schade door een luchtvaartuig
 • Schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding
 • Schade door een omgevallen boom op het gebouw
 • Schade aan het gebouw na inbraak (soms op voorwaarde dat je ook kiest om je te verzekeren tegen diefstal)
 • Natuurrampen (uitgezonderd potentieel overstromingsgebied)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
 • Inslag door bliksem
 • Storm- en hagelschade
 • Rook- en roetschade
 • Stookolieschade
 • Waterschade
 • Glasbreuk

 

Er zijn ook aanvullende dekkingen die je verzekeraar mag aanbieden. Die zijn inbegrepen in je verzekering, je kiest niet zelf tussen de opties. Dit soort dekkingen gaan vaak over kosten naar aanleiding van een schadegeval en niet de schade zelf. We verstaan onder de aanvullende dekkingen:

 • Expertisekosten
 • Reddingskosten
 • Huisvestigingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
 • Kosten om opkomende schade te voorkomen
 • Kosten om ergere schade te voorkomen
 • Kosten voor het slopen van beschadigde goederen
 • Kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
 • Kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
 • Burgerlijke aansprakelijk van je woning
 • Schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld

 

Je kan ook nog kiezen voor een aantal optionele dekkingen, die mag je wel zelfs aanvragen. Die optionele dekkingen omvatten:

 • Diefstalverzekering
 • Verzekering voor een hogere vergoeding wegens onvoorziene kosten
 • ...

 

Voor huurders of verhuurders is een brandverzekering afsluiten verplicht. Voor eigenaars is een brandverzekering wettelijk gezien niet verplicht, maar in de praktijk gaat je bank je vaak verplichten om een brandverzekering te nemen om een hypothecaire lening te krijgen.


Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
 • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons