Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

Eén van de belangrijkste troeven van een kunstverzekering is een verzekering op basis van “aangenomen waarde”. Dit is de waarde van een voorwerp die je op voorhand afspreekt met de verzekeraar. In geval van totaalverlies is het dit bedrag, eventueel verminderd met een eigen risico, wat wordt uitgekeerd. Op deze manier zijn er geen discussies meer mogelijk over de verzekerde waarde en kan de schade dus sneller worden vergoed.

 

Natuurlijk moet de waarde op een bepaalde manier aangetoond worden. Hier zijn een aantal verschillende opties voor. Vaak laten verzekeringsmaatschappijen toe om tot een bepaald bedrag per voorwerp zelf de waarde te bepalen. Vanaf een bepaalde waarde zal er een aankoopfactuur, attest van een galerij of een taxatierapport gevraagd worden.

 

Het is belangrijk om regelmatig de waarde van je collectie op te volgen. Door een bepaalde gebeurtenis kan het zijn dat jouw voorwerp plots veel meer waard wordt. Omdat je de waarde van het voorwerp op voorhand afspreekt, stijgt deze niet automatisch mee! Daarom gaan wij regelmatig met onze klanten rond de tafel zitten om alles up-to-date te houden.

 

De voorwaarden van een kunstverzekering gaan veel verder dan deze van een standaard inboedelverzekering. Een kunstverzekering is een alle risico’s-verzekering. Alle schade aan het kunstwerk is verzekerd tenzij deze schade opgenomen is bij de uitsluitingen in de polisvoorwaarden. Je kan het al raden, het is enorm belangrijk om deze uitsluitingen voor het afsluiten van de verzekering goed door te nemen. Zo weet je welke gevallen niet verzekerd zijn. Voor deze risico’s kan je dan extra preventiemaatregelen nemen.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons