Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

Een verzekering juwelen en verzamelingen is een alle risico's verzekering voor waardevolle voorwerpen van particulieren.

 

Ieder verzekeringscontract is maatwerk. Al deze persoonlijke waardevolle voorwerpen zijn namelijk kostbaar, zowel in de letterlijke betekenis ervan, maar ook op emotioneel vlak. In overleg kunnen uw waardevolle voorwerpen worden verzekerd op basis van een aangenomen waarde.

 

De dekking houdt ook de accidentele breukschade in, en kan tot Europa of wereldwijd uitgebreid worden.

 

Als u waardevolle juwelen en/of verzamelingen bezit, kunt u die beter verzekeren via een gepersonaliseerde bescherming die veel verder gaat dan een klassiek brandverzekeringscontract. Een contract volledig op maat is dus aanbevolen.

 

Ook al hebt u geen peperdure juwelen in huis, leg steeds een inventaris aan van al uw waardevolle bezittingen. Dit lijstje, liefst aangevuld met gedetailleerde foto's, zal erg nuttig blijken wanneer zich ooit een schadegeval of diefstal zou voordoen. Het zal niet alleen het opsporingswerk van de politie vooruithelpen en versnellen, maar ook de vergoeding door de maatschappij makkelijker maken.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons