Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

 • Verzekerd: verzekeringnemer, uw samenwonende partner, gezinsleden die bij u inwonen
 • Ongehuwde kinderen die niet inwonen en fiscaal ten laste blijven
 • Huispersoneel
 • Minderjarige kinderen van derde
 • Kinderoppas/dierenoppas
 • Huisdieren
 • Schade door het verzekerde gebouw
 • Schade door vrijwilligerswerk
 • Schade door drones en modelvliegtuigen
 • Fietsbijstand
 • Schade door ontleende goederen

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade 
 • Schade veroorzaakt door terrorisme
 • Schade door oorlog en arbeidsconflicten
 • Motorrijtuigen

Omschrijving


Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
 • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons