Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

De verzekering "Burgerlijke aansprakelijkheid" is bij wet verplicht. Alleen als u die verzekering neemt, mag u met een voertuig zoals een personenwagen, lichte vracht of tweewieler de weg op. Veroorzaakt u met een voertuig dat wij verzekeren een verkeersongeval ? En bent u in fout en dus aansprakelijk? Heeft hierdoor iemand anders schade of is hierdoor iets beschadigd dat niet van u is ? Als u deze verzekering afsluit dan zal deze schade voor u betaald worden.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Meer info? Contacteer ons