Verzekeringen voor ondernemers

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

De verzekering gewaarborgd inkomen geeft u de mogelijkheid u te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of ongeval. Als zelfstandige kan u ook beroep doen op een patroonsverzekering om u in te dekken tegen ongevallen (zowel in het privéleven als beroepsleven). Een combinatie van een dergelijke patroonsverzekering (die ongevallen dekt) en een polis gewaarborgd inkomen (die dan enkel ziekte dekt), kan zeker nuttig zijn.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons